Grannsamverkan är separat verksamhet som ej organiseras eller drivs av vägföreningen, dock är det bra sak vi är positiva till, vilket gör att Grannsamverkan gärna får nyttja det forum och kontaktvägar vägföreningen förfogar över.

<
~

POLISEN~


Ring 112 vid akuta ärenden

Ring 114 14 vid övriga ärenden
Ökad trygghet genom samverkan

www.grannsamverkan.se 

 

~

 
 
VälkommenVägföreningenGrannsamverkan
2016-04-04 (senaste uppdatering)