2016-2017                   

Ledamöter

 

~

Ordförande                                            Vice Ordförande

Joakim Boström, 070 620 4803                 Agneta Forshell, 070 860 0461

              

~

Kassör

Hans Åkerlund, 072 542 0053

~

Ledamot                 

Lars-Erik Jarefalk, 08 550 44252

 

~

Sekreterare

Ola Weiland, 070 633 2347

~

 

 

 

Suppleanter


Amina Bergendahl, 073 377 0707

 

~

 

~

~

 

 

 

 

E-post

~

styrelsen@sandhviken.se

~

medlemmar@sandhviken.se

Styrelse
Protokoll/Skrivelser
Gemensamhetsanläggning
VälkommenVägföreningenGrannsamverkan
2016-04-04 (senaste uppdatering)